TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

CEO quản trị

Ý NGHĨA CÁC KỸ NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

Ngoài khả năng về chuyên môn, kỹ năng mềm giúp một người lãnh đạo giỏi phát triển rất mạnh mẽ. Cụ thể, một nhà quản trị giỏi phải có năng

TĨNH TÂM SINH TRÍ TUỆ

Khi chúng ta tĩnh tâm, bình tĩnh thì chúng ta mới sáng suốt, làm cho trí tuệ được phát sinh. Giống như hồ nước lắng trong thì chúng ta mới