HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM GLOBAL

MUỐN CÓ “HẠNH PHÚC TRỌN VẸN” HÃY “TU TÂM DƯỠNG TÍNH”

Pháp tu chính là con đường, bạn đi đường nào miễn là đến được đích. Bản chất đích đến của đạo Phật là dạy cho chúng ta cách Tu Tâm. Tu chính là Sửa, vậy Sửa đến lúc nào thì xong? Tu đến khi nào thì đến đích? Cũng giống như cách con người sửa xe hỏng, không phải cứ áp dụng các bước là sửa xong mà phải sửa cho đến khi nào xe đi được tiếp mới gọi là xong.

QUÁ TRÌNH “TU TÂM” TRONG CUỘC ĐỜI GỒM 3 GIAI ĐOẠN: 

 

Giai đoạn 1: TU TÂM | LAO ĐỘNG LOẠI TRỪ TÂM ĐỘC 

Nhờ làm việc, sai rồi sửa, đúc kết kinh nghiệm và rút ra bài học. Sửa mình trong mỗi thời khắc thì chúng ta mới loại bỏ được “Tham, Sân, Si”

 

Giai đoạn 2: TU TÂM | TIẾP XÚC ĐỊNH VỊ CON NGƯỜI 

Nhờ quản lý con người, chúng ta bỏ được “Mạn, Nghi” thông qua nghiên cứu 37 Phẩm Trợ Đạo: Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Thần Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo.

 

Giai đoạn 3: TU TÂM | THIỀN ĐỊNH CHUYỂN HÓA TÂM THỨC

Giảm thiểu được “Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi”. Chúng ta nên Thiền để quán được thân xác này, từ đó gạt bỏ toàn bộ “Ác kiến”: Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, Giới cấm thủ kiến, Kiến thủ kiến”.

 

Như vậy, đích đến cuối cùng của đời người là “Chuyển hóa tâm thức”. “Tâm thức” quyết định suy nghĩ, suy nghĩ quyết định hành động, hành động tạo nên thói quen, thói quen quyết định cuộc đời của bạn. 

 

Chúc bạn sớm tìm được con đường và nỗ lực tu sửa bản thân mình thành công! 

 

Share

Tin cùng chủ đề

CẢM XÚC LÀ KẺ THÙ SỐ 1 CỦA THÀNH CÔNG

Cảm xúc là một trạng thái thay đổi của Tâm, khi mà Tâm thay đổi thì trạng thái cảm xúc cũng bị biến đổi theo. Khi sống bản năng bằng

Có thể bạn quan tâm

Tin phổ biến