HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Chuyển hóa tâm thức

CẢM XÚC LÀ KẺ THÙ SỐ 1 CỦA THÀNH CÔNG

Cảm xúc là một trạng thái thay đổi của Tâm, khi mà Tâm thay đổi thì trạng thái cảm xúc cũng bị biến đổi theo.

 THIỀN TRONG MỌI HÀNH ĐỘNG

Thiền trong mọi hành động chính là tìm đến sự tĩnh lặng từ hành động bình thường nhất. Thiền không chỉ là tu tập, thiền