HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Tìm kiếm
Close this search box.

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Chuyển hóa tâm thức

3 việc cần làm trong cuộc sống này

Chúng ta sống trên đời có 3 việc phải làm: 1. Báo hiếu cha mẹ 2. Để lại nguồn lực cho con cái 3. Phát triển bản thân Báo hiếu